Sterk in zacht en zakelijk

Een bruggenbouwer voor WONEN - LEVEN - ZORGEN


Een thuis voor iedereen


Waarde toevoegen aan de maatschappij

WONEN - LEVEN - ZORGEN

We hebben ons de afgelopen tijd met name gericht op technische innovaties. We staan nu op een kantelpunt waarbij we ons bewust worden van onze vitale en sociale verschraling. Aandacht voor de natuur en historische waarde. De grote uitdagingen van nu vragen om een andere manier van benaderen en meer samenwerken.

Holland-ID wil maatschappelijke waarde toevoegen. Door een sectoroverstijgende brug te slaan. Waaronder tussen zorg (- welzijn), natuur, historie en vastgoed. Door in een vroeg stadium krachten te bundelen, stakeholders betrekken kun je tot creatieve en innovatieve vastgoed oplossingen.


Ik ben de bruggenbouwer en inspirator voor het realiseren van initiatieven waar zorg, wonen en leven samen komen. De opgedane ervaring als projectmanager van de bijzondere wijk Kloostervelden, deel ik graag met andere zodat er nog veel meer van dit soort mooie initiatieve tot leven komen.


Inspireren

Kloostervelden is het levende visitekaartje, dat ontwikkelenen vanuit de bedoeling werkt. Het voormalig instellingsterrein met 176 cliënten is ontwikkeld naar een bijzondere woonwijk. Waar mensen met en zonder beperking samen wonen. Door 12 jaar ervaring op te doen in maatschappij-, natuur- en zorginclusief ontwikkelen hebben we veel geleerd over wat werkt en wat niet werkt.

Vertalen

Ik spreek de taal van de zorg & welzijnssector, ken de overheid, maar vertsa ook de zakelijke markt die zich wil inzetten voor zorgvastgoed. Door sectoroverstijgend te verbinden maak je pas echt het verschil. De omgevingswet 2022 verijst meer participatie en samenwerking. Bouwzaken, sociale zaken en de kunst & cultuursector moeten van eilanden naar wij-landen.


Samen

Een fijn thuis voor iedereen dat is wat we toch allemaal willen. We moeten samen het verschil maken. Ik wil graag op een creatieve manier meedenken over het opzetten van een nieuwe leefgemeenschap. Jonge gezinnen, ouderen, mensen met een beperking in elkaars nabijheid wonen en leven versterkt de sociale cohesie en is het antwoord tegen eenzaamheid.


De kracht van storytelling en visualisatie...

Een verhaal en een tekening zeggen meer dan 1000 woorden!

Onderstaande tekeningen geven een beeld van wat ik zoal doe voor mijn opdrachtgevers. Wil je meer weten over de opdracht, de uitdaging en de resultaten? Neem gerust contact met me op, dan vertel ik je graag meer.

Strategie

Visualisatie van strategie en koersbepaling. Het helpt als praatplaat, wanneer alle neuzen dezelfde kant op moeten staan. Bovendien blijft het ook als u op weg bent inspireren.

Samenvatting

Of het nu gaat om het vastleggen van gemaakte afspraken, in beeld brengen van je speelveld. Samengevast in een tekening komt het tot leven en wordt het beter onthouden.

Verslag

Een tekenverslag geeft in één oogopslag weer, waar het om gaat. Of het nu gaat om een algemene ledenvergadering, bewoners inspraakavond of crisis beraad van de directie.

Mijn klanten - samen een team!

Ik kreeg zo vaak vragen over hoe we de wijk Kloostervelden hebben gerealiseerd. Daarom heb ik besloten om midden in de eerste golf van Covid-19, vroeg in 2020 ben ik mijn eigen bedrijf gestart. Ik ben daarom ook heel trots dat ik in deze periode een divers klantenveld heb opgebouwd dat nog steeds groeit. Door me te verplaatsen in de uitdagingen van mijn klanten streef ik er naar om samen een team te vormen met een gemeenschappelijk doel: het maken van duurzame impact met plezier:)